Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Fugeservice Nord. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra Fugeservice Nord, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre ordren/handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv/kontaktformular, mens du bruger vores hjemmeside. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Vi indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside.
– Udfylder vores kontaktformular
– Bestiller os til en af vores ydelser

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige står for indsamling, behandling og anvendelse og arkivering af dine personoplysninger på info@fuge-specialisten.dk er

Fugeservice Nord
Slotsbakken 66
2070 Hørsholm
cvr. nr. 27278661

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige Kontaktoplysninger, som navn og adresse, indhenter Fugeservice Nord for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har forespurgt eller bestilt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en tilbudsmail samt slutteligt en faktura for den bestilte ydelse samt en leveringsbekræftelse. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet efter 5 år, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Fugeservice Nord sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Vi har vores hjemmeside hos One.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Dandomains datacentre. Vi anvender eksterne software virksomheder som leverandører for at optimere og konkretisere det udførte fugearbejde elektronisk bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder som kunde hos Fugeservice Nord
Som den registrerede kunde har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@fugeservicenord.dk

Introduktion, Cookies
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Udgiver
Fugeservice Nord
Slotsbakken 66
2070 Hørsholm
cvr. nr. 27278661
Tlf. +45 26 24 21 03
Email: Info@fugeservicenord.dk


Handelsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser
Betingelserne gælder for alle tilbud og leverancer, medmindre Fugeservice Nord og kunden skriftligt har aftalt andet.

Priser
Hos os tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.
Der tages forbehold for udsolgte og udgået materialer/ værktøj.
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.

Fast pris eller billigst regning
FugeSpecialisten ApS og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris. Denne pris dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug. Prisen kan også være billigst i regning (med eller uden overslag), hvilket vil sige, at kunden betaler FugeSpecialisten ApS ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid samt kørsel.

Pris på regning baseret på overslag
Hvis prisen er aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, FugeSpecialisten ApS ikke har indflydelse på. Det kan fx være forhøjede skatter og afgifter eller ændringer i leverandørpriser. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som ikke har været vidende om.
Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra fotos, Fugeservice Nord modtaget fra kunden. I sådanne tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se ud fra de modtagne fotos.

Tilbudsgivning
Alle tilbud gælder 30 dage. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret på mail, inden udgangen af de 30 dage for at være gyldigt, eller Fugeservice Nord skal have sendt en ordrebekræftelse.
Når tilbuddet accepteres, bliver det til en ordre. Hvis kunden efterfølgende fortryder/annullerer ordren, under 24 timer inden opgaven skal påbegyndes på hverdage, opkræver Fugeservice Nord gebyr et på 1365,- for at dække 2 timers lønninger + servicevogn, for de fugemontører og bil som var reserveret til fugeopgaven. (Weekender og helligdage tælles ikke med som 24 timer før opgaven, da kontoret ikke bemandes på weekender og helligdage og derfor ikke har mulighed for at finde andre opgaver til fugemontørerne inden mandag morgen, m.m. hvis kunden aflyser f.eks på en lørdag.)

Hvis fugemontørerne ikke kan udføre opgaven, når de ankommer til kunden, grundet f.eks at brusenichen er våd, vinduerne ikke er monteret, eller at der ikke klar til at kunne udføre fugeopgaven, opkræver Fugeservice Nord et gebyr på 1300,- for at dække 2 timers lønninger + servicevogn, for de fugemontører og bil som var reserveret til fugeopgaven.

Hvis noget af fugearbejdet ikke er klar til at blive udført, når fugemontøren er bestilt til opgaven på den angivne dato, vil kunden stadig blive faktureret for det fulde tilbud, hvis tilbuddet er accepteret på mail eller pr. telefon.

Betaling
Regningsarbejde og tilbudsarbejde faktureres netto 3 dage eller efter anden aftale med os.
Ved udeblivende betaling ser Fugeservice Nord sig nødsaget til at opkræve et administrationsgebyr og rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker og en morarente på 2% for hver måned, betaling udebliver.

Aftalens indhold
Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret. Fugeservice Nord anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse bør virksomheden gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

Evt. lovkrav til ejendom
Kunden bør informere virksomheden om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser.

Ved arbejdets udførelse
Hvis kunden har ønsker til ændringer eller nye ydelser, når arbejdet er gået i gang, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt. Derefter gennemgår Fugeservice Nord sammen med kunden de konsekvenser, disse ønsker har for det samlede arbejde, og ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter på e- mail.

Når arbejdet er gået i gang, og Fugeservice Nord , at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Arbejdets start- og sluttidspunkt
Når et tilbud accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte start- og sluttidspunkt fremgå af bekræftelse på e-mail. Kunden bør man gøre virksomheden opmærksomhed på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lign.

Udskydelse af arbejdets afslutning:
Fugeservice Nord, kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af Force majeure :

Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
Dårligt vejr
Force majeure (fx brand og hærværk)
Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
Forhold hos kunden eller andre virksomheder
Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere
Reklamation
Når kunden har modtaget/ fået leveret sin ydelse i form af færdiggjort fugearbejde, er han/hun forpligtiget til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det det aftalte. (Der vil blive taget før og efter billeder inden og efter fugearbejdet) Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/ arbejdets afslutning, ellers anses det for at være en accept af det endelig resultat.

Ved mangler
Ved reklamation inddrager Fugeservice Nord virksomhedens grossist/leverandør/Fugemand, og sammen har parterne en frist på 30 dage til at sørge for at udbedre manglen. Hvis parterne imod al forventning ikke kan overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny frist for, hvornår manglen senest skal være udbedret. Denne frist skal være på mindst 14 dage. Hvis Fugeservice Nord , og den pågældende grossist/leverandør derefter stadig ikke har udbedret manglen, kan kunden ophæve aftalen og få købesummen tilbage.
Vær opmærksom på, at Fugeservice Nord ikke kan påtage sig ansvar for mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

Forhold ved nye fuger og vedligeholdelse
Fugeservice Nord , kan rådgive og vejlede om typen af fuge og anvendt fugemasse, særlig krav til fuger og andet med betydning for fugearbejdet og vedligeholdelse af produkterne. Det er dog altid kundens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er forsvarlige. Det er ligeledes kundens ansvar at undersøge eventuelle lovmæssige bestemmelser og indhente myndigheders tilladelse, hvis dette er påkrævet.
Fugeservice Nord sørger for professionelt korrekt udførsel. Fugeservice Nord kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug, hverken på produktet selv, andre tilknyttede installationer eller i lokaler og bygninger.

Særligt ved eget indkøbt Fugematerialer
Kunden kan vælge en ”gør det selv”-løsning, hvor Fugeservice Nord leverer produktet, men hvor kunden selv udskifter den gamle utætte og slidte Fuge. I sådanne tilfælde er kunden at regne for installatør, og Fugeservice Nords leverandør. Eller kunden selv har indkøbt Fugematerialerne til brug for udførsel som Fugeservice Nord , står for.
Vær opmærksom på, at Fugeservice Nord ikke påtager sig ansvar i forhold til garantien/ holdbarheden ved kundens eget indkøbte fugemasse. Det betyder, at kunden selv påtager sig alt ansvar vedrørende udførsel eller andet. Hvis der sker fejl i forbindelse hermed, dækker garantien og reklamationsretten ikke de omkostninger og skader, der måtte opstå som følge heraf. Garantien og reklamationsretten er dog gældende ved alle øvrige mangler eller fejl, der måtte vise sig.

Få et uforpligtende tilbud
Har du en specifik fugeopgave, der skal udføres? Så udfyld vores tilbudsformular, og modtag et uforpligtende tilbud på din opgave. Du kan også ringe til os på tlf. 26 24 21 03 eller skrive til os via mail. Vi vender lynhurtigst muligt tilbage til dig.

Få et tilbud eller bliv ringet op